Thể loại: Niên thượng, ngược luyến, cẩu huyết, tam quan liêu bất chính, nắm thân, chống chế ép buộc, trúc mã, HE.

Bạn đang xem: Thế thân đam mỹ

Continue reading “Mưa láng mây” →


Tags hiện đại, ngược luyến tình thâm, niên thượng, thanh mai trúc mã, mon 01/2023, vắt thân, đam mỹ

Rẽ ngang giótuyết


Rẽ ngang gió tuyết

Tên gốc: 我乘风雪

Tác giả: 弃吴钩

Thể loại: cẩu huyết, cường cường, cao H, cổ trang cung đình, mưu quyền, phục thù rửa hận, bạch nguyệt quang đãng (giả), thay thân (giả).

Xem thêm: Cách Làm Chè Đậu Đen Ngon Mê Ly, 3 Cách Nấu Chè Đậu Đen Ngon Mê Ly Cho Ngày Hè

Continue reading “Rẽ ngang giótuyết” →


Tags cổ trang, cung đình, mon 12/2022, cố gắng thân, đam mỹ

Xuyên thành pháo hôi núm thân sau từng ngày đều nghỉ ngơi Tu Latràng


Xuyên thành pháo hôi vắt thân sau từng ngày đều làm việc Tu La tràng

Tác giả: Yến Thập Nhật

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, hiện nay đại, HE, Tình cảm, Trinh thám, Ngọt sủng, Xuyên thư, Hào môn nạm gia, chủ thụ, Pháo hôi, 1v1, nạm thân

Continue reading “Xuyên thành pháo hôi thế thân sau hằng ngày đều sinh hoạt Tu Latràng” →


Tags nhà thụ, hào môn rứa gia, hiện đại, tháng 12/2022, cố thân, trinh thám, xuyên thư, đam mỹ, điềm văn

Thuốc ngôi trường sinh


Thuốc trường sinh

Hán Việt: trường thọ dược

Tác giả: Triệu Tử Lương

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Tình cảm, Tiên hiệp, Huyền huyễn, Cẩu huyết, Cưới trước yêu sau, cầm thân, HE.

Continue reading “Thuốc ngôi trường sinh” →


Tags cổ trang, cưới trước yêu sau, huyền huyễn, ngược luyến tình thâm, mon 10/2022, thay thân, đam mỹ

Sau lúc chiatay


Sau khi phân tách tay

Tác giả: phấn chấn An Niên

Thể loại: Đam mỹ, hiện tại đại, ngược luyến, truyện ngắn, niên thượng, tất cả thế thân, BE

Continue reading “Sau lúc chiatay” →


Tags BE, hiện tại đại, ngược luyến tình thâm, niên thượng, mon 09/2022, cầm cố thân, đam mỹ, đoản văn

Quan hệ thếthân


Quan hệ ráng thân

Tác giả: Hàm Ngư Đại Tây Qua

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, tình cảm, cẩu huyết, ngược luyến, gương đổ vỡ lại lành, giới giải trí, 1v1, nạm thân, HE.

Continue reading “Quan hệ thếthân” →


Tags giới giải trí, gương vỡ lẽ lại lành, hiện đại, mon 08/2022, ráng thân, đam mỹ

Tôi chỉ phù hợp khuôn phương diện củaem


Tôi chỉ say đắm khuôn mặt của em

Hán việt: vấp ngã chỉ hỉ hoan nhĩ đích kiểm

Tác giả: Cáp Khiếm Huynh

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, hào môn nạm gia, tình cảm, HE, giới giải trí, nhà công, cụ thân, 1v1, ngược công, Kim bài đề cử