BƯỚC 3:Bí quyết nhằm hồ sơ được ưng chuẩn ngay!


Số chi phí góp mỗi tháng nên bằng một nửa số tiền bạn còn dư sau khi chi tiêu.

Bạn đang xem: Trả góp 0 đồng fpt

VD: thu nhập của công ty là 8tr, bạn ngân sách chi tiêu bình quân 5tr còn dư 3tr thì tốt nhất có thể bạn bắt buộc góp 1,5tr/tháng.
Công ty tài chính
*
*
*
*
Đối tượng áp dụng

Khách mặt hàng từ 20 - 60 tuổi

Khách mặt hàng từ trăng tròn - 60 tuổi

Khách sản phẩm từ 19 - 70 tuổi

Khách hàng từ 18 - 60 tuổi

Giấy tờ chuẩn chỉnh bị

CMND/CCCD

CMND/CCCD

Khoản vay ≤ đôi mươi triệu TCC gắn chip hoặc CMND/TCC + HK/BLX

20 triệu ×

Đối tượng

Áp dụng mang lại tất cả quý khách mua sản phẩm tại FPT siêu thị thanh toán bởi thẻ tín dụng nước ngoài của Sacombank


3


Đối tượng

Áp dụng mang lại tất cả người sử dụng mua mặt hàng tại FPT shop thanh toán bằng thẻ tín dụng thế giới của VPBank


2


Nội dung khuyến mại

Trả góp 0% với tất cả các kỳ hạn cho các sản phẩm có giá bán từ 3 triệu trở lên có chào bán tại FPT Shop.


3


Điều kiện ưu đãi

- giá trị giao dịch thanh toán bằng thẻ buổi tối thiểu 3 triệu trở lên trên (không áp dụng cộng gộp các lần thanh toán thẻ để đổi khác trả góp)

- KH phải sử dụng thẻ tín dụng thế giới (Credit) để giao dịch (Thẻ tín dụng thanh toán là tất cả các thẻ gồm logo Master card/VISA/JCB...và không tồn tại chữ Repaid/Debit/ATM)

- Đăng ký trả dần dần tại FPT Shop

- giao dịch sẽ được biến hóa trả góp trong tầm 7 ngày làm cho việc kể từ khi chủ thẻ hoàn tất không hề thiếu điều kiện tham gia trả gópĐối tượng

Áp dụng mang đến tất cả người tiêu dùng mua sản phẩm tại FPT siêu thị thanh toán bằng thẻ tín dụng thế giới của Shinhanbank


2


Nội dung khuyến mại

Trả góp 0% với tất cả các kỳ hạn mang đến các thành phầm có giá từ 3 triệu trở lên trên có bán tại FPT Shop.


3


Điều khiếu nại ưu đãi

- giá bán trị giao dịch bằng thẻ buổi tối thiểu 3 triệu trở lên trên (không vận dụng cộng gộp các lần giao dịch thanh toán thẻ để biến đổi trả góp)

- KH phải thực hiện thẻ tín dụng nước ngoài (Credit) để giao dịch thanh toán (Thẻ tín dụng là tất cả các thẻ bao gồm logo Master card/VISA/JCB...và không tồn tại chữ Repaid/Debit/ATM)

- Đăng ký trả dần dần tại FPT Shop

- thanh toán sẽ được chuyển đổi trả góp trong tầm 7 ngày làm việc kể từ khi chủ thẻ hoàn tất khá đầy đủ điều kiện tham gia trả gópĐối tượng

Áp dụng mang lại tất cả người tiêu dùng mua mặt hàng tại FPT shop thanh toán bởi thẻ tín dụng nước ngoài của HSBC


2


Nội dung khuyến mại

Trả góp 0% với tất cả các kỳ hạn mang đến các thành phầm có giá từ 3 triệu trở lên có phân phối tại FPT Shop.


3


Điều kiện ưu đãi

- giá chỉ trị thanh toán giao dịch bằng thẻ buổi tối thiểu 3 triệu trở lên (không vận dụng cộng gộp nhiều lần giao dịch thẻ để thay đổi trả góp)

- KH phải thực hiện thẻ tín dụng nước ngoài (Credit) để thanh toán (Thẻ tín dụng thanh toán là tất cả các thẻ bao gồm logo Master card/VISA/JCB...và không có chữ Repaid/Debit/ATM)

- Đăng ký trả góp tại FPT Shop

- thanh toán sẽ được biến hóa trả góp trong tầm 7 ngày làm cho việc kể từ khi chủ thẻ trả tất khá đầy đủ điều kiện gia nhập trả gópĐối tượng

Áp dụng mang đến tất cả khách hàng mua hàng tại FPT shop thanh toán bởi thẻ tín dụng quốc tế của Techcombank


2


Nội dung khuyến mại

Trả góp 0% với toàn bộ các kỳ hạn cho các thành phầm có giá bán từ 3 triệu trở lên trên có cung cấp tại FPT Shop.


3


Điều khiếu nại ưu đãi

- giá bán trị thanh toán giao dịch bằng thẻ buổi tối thiểu 3 triệu trở lên trên (không vận dụng cộng gộp các lần thanh toán giao dịch thẻ để chuyển đổi trả góp)

- KH phải sử dụng thẻ tín dụng thế giới (Credit) để thanh toán giao dịch (Thẻ tín dụng thanh toán là tất cả các thẻ tất cả logo Master card/VISA/JCB...và không có chữ Repaid/Debit/ATM)

- Đăng ký trả dần tại FPT Shop

- giao dịch sẽ được đổi khác trả góp trong khoảng 7 ngày làm việc kể từ khi chủ thẻ hoàn tất vừa đủ điều kiện thâm nhập trả gópĐối tượng

Áp dụng mang lại tất cả người sử dụng mua hàng tại FPT cửa hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng nước ngoài của MSB


2


Nội dung khuyến mại

Trả góp 0% với toàn bộ các kỳ hạn đến các thành phầm có giá từ 3 triệu trở lên có buôn bán tại FPT Shop.


3


Điều kiện ưu đãi

- giá trị thanh toán bằng thẻ tối thiểu 3 triệu trở lên trên (không áp dụng cộng gộp những lần giao dịch thẻ để đổi khác trả góp)

- KH phải thực hiện thẻ tín dụng quốc tế (Credit) để thanh toán (Thẻ tín dụng là toàn bộ các thẻ có logo Master card/VISA/JCB...và không tồn tại chữ Repaid/Debit/ATM)

- Đăng ký trả góp tại FPT Shop

- giao dịch thanh toán sẽ được biến đổi trả góp trong vòng 7 ngày làm cho việc kể từ lúc chủ thẻ hoàn tất khá đầy đủ điều kiện thâm nhập trả gópĐối tượng

Áp dụng cho tất cả người sử dụng mua hàng tại FPT cửa hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng nước ngoài của TPBank


2


Nội dung khuyến mại

Trả góp 0% với tất cả các kỳ hạn mang lại các sản phẩm có giá từ 3 triệu trở lên trên có cung cấp tại FPT Shop.


3


Điều khiếu nại ưu đãi

- giá bán trị giao dịch thanh toán bằng thẻ về tối thiểu 3 triệu trở lên (không áp dụng cộng gộp các lần thanh toán thẻ để chuyển đổi trả góp)

- KH phải sử dụng thẻ tín dụng thế giới (Credit) để thanh toán (Thẻ tín dụng là tất cả các thẻ gồm logo Master card/VISA/JCB...và không tồn tại chữ Repaid/Debit/ATM)

- Đăng ký trả dần dần tại FPT Shop

- giao dịch sẽ được biến đổi trả góp trong tầm 7 ngày có tác dụng việc kể từ khi chủ thẻ hoàn tất không hề thiếu điều kiện gia nhập trả gópĐối tượng

Áp dụng mang đến tất cả người sử dụng mua mặt hàng tại FPT cửa hàng thanh toán bởi thẻ tín dụng quốc tế của Standard Chartered


2


Nội dung khuyến mại

Trả góp 0% với toàn bộ các kỳ hạn cho các thành phầm có giá từ 3 triệu trở lên có cung cấp tại FPT Shop.


3


Điều khiếu nại ưu đãi

- giá trị giao dịch bằng thẻ về tối thiểu 3 triệu trở lên (không vận dụng cộng gộp những lần giao dịch thanh toán thẻ để chuyển đổi trả góp)

- KH phải áp dụng thẻ tín dụng thế giới (Credit) để giao dịch thanh toán (Thẻ tín dụng là toàn bộ các thẻ bao gồm logo Master card/VISA/JCB...và không tồn tại chữ Repaid/Debit/ATM)

- Đăng ký trả dần dần tại FPT Shop

- giao dịch sẽ được biến hóa trả góp trong tầm 7 ngày làm việc kể từ lúc chủ thẻ hoàn tất vừa đủ điều kiện tham gia trả gópĐối tượng

Áp dụng cho tất cả người tiêu dùng mua sản phẩm tại FPT shop thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế của Citibank


2


Nội dung khuyến mại

Trả góp 0% với tất cả các kỳ hạn đến các thành phầm có giá bán từ 3 triệu trở lên trên có cung cấp tại FPT Shop.


3


Điều khiếu nại ưu đãi

- giá bán trị giao dịch thanh toán bằng thẻ buổi tối thiểu 3 triệu trở lên (không vận dụng cộng gộp nhiều lần thanh toán giao dịch thẻ để biến đổi trả góp)

- KH phải áp dụng thẻ tín dụng quốc tế (Credit) để thanh toán giao dịch (Thẻ tín dụng thanh toán là toàn bộ các thẻ tất cả logo Master card/VISA/JCB...và không có chữ Repaid/Debit/ATM)

- Đăng ký trả dần tại FPT Shop

- giao dịch sẽ được biến đổi trả góp trong vòng 7 ngày có tác dụng việc kể từ thời điểm chủ thẻ trả tất tương đối đầy đủ điều kiện thâm nhập trả gópĐối tượng

Áp dụng cho tất cả người tiêu dùng mua hàng tại FPT shop thanh toán bởi thẻ tín dụng quốc tế của VIB


2


Nội dung khuyến mại

Trả góp 0% với toàn bộ các kỳ hạn cho các thành phầm có giá chỉ từ 2 triệu trở lên có phân phối tại FPT Shop.


3


Điều kiện ưu đãi

- giá trị thanh toán bằng thẻ về tối thiểu 2 triệu trở lên trên (không áp dụng cộng gộp những lần thanh toán thẻ để chuyển đổi trả góp)

- KH phải thực hiện thẻ tín dụng quốc tế (Credit) để thanh toán giao dịch (Thẻ tín dụng là tất cả các thẻ gồm logo Master card/VISA/JCB...và không có chữ Repaid/Debit/ATM)

- Đăng ký mua trả góp tại FPT Shop

- giao dịch sẽ được thay đổi trả góp trong khoảng 7 ngày làm việc kể từ thời điểm chủ thẻ hoàn tất khá đầy đủ điều kiện thâm nhập trả gópĐối tượng

Áp dụng đến tất cả quý khách hàng mua hàng tại FPT shop thanh toán bởi thẻ tín dụng quốc tế của ngân hàng eximbank


2


Nội dung khuyến mại

Trả góp 0% với toàn bộ các kỳ hạn mang lại các sản phẩm có giá chỉ từ 3 triệu trở lên trên có chào bán tại FPT Shop.


3


Điều kiện ưu đãi

- giá trị thanh toán giao dịch bằng thẻ tối thiểu 3 triệu trở lên trên (không áp dụng cộng gộp nhiều lần thanh toán giao dịch thẻ để đổi khác trả góp)

- KH phải sử dụng thẻ tín dụng thế giới (Credit) để thanh toán giao dịch (Thẻ tín dụng thanh toán là tất cả các thẻ bao gồm logo Master card/VISA/JCB...và không tồn tại chữ Repaid/Debit/ATM)

- Đăng ký trả dần dần tại FPT Shop

- thanh toán giao dịch sẽ được biến hóa trả góp trong vòng 7 ngày làm cho việc kể từ khi chủ thẻ hoàn tất không thiếu điều kiện gia nhập trả gópĐối tượng

Áp dụng mang đến tất cả người sử dụng mua sản phẩm tại FPT cửa hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế của SeABank


2


Nội dung khuyến mại

Trả góp 0% với tất cả các kỳ hạn mang lại các sản phẩm có giá bán từ 3 triệu trở lên trên có phân phối tại FPT Shop.


3


Điều khiếu nại ưu đãi

- giá chỉ trị giao dịch thanh toán bằng thẻ buổi tối thiểu 3 triệu trở lên trên (không vận dụng cộng gộp các lần thanh toán giao dịch thẻ để biến đổi trả góp)

- KH phải sử dụng thẻ tín dụng nước ngoài (Credit) để giao dịch thanh toán (Thẻ tín dụng thanh toán là toàn bộ các thẻ tất cả logo Master card/VISA/JCB...và không tồn tại chữ Repaid/Debit/ATM)

- Đăng ký trả góp tại FPT Shop

- thanh toán giao dịch sẽ được chuyển đổi trả góp trong vòng 7 ngày có tác dụng việc kể từ khi chủ thẻ trả tất rất đầy đủ điều kiện tham gia trả gópĐối tượng

Áp dụng mang lại tất cả người sử dụng mua sản phẩm tại FPT siêu thị thanh toán bằng thẻ tín dụng thế giới của SCB


2


Nội dung khuyến mại

Trả góp 0% với tất cả các kỳ hạn mang đến các sản phẩm có giá bán từ 3 triệu trở lên có chào bán tại FPT Shop.


3


Điều kiện ưu đãi

- giá chỉ trị giao dịch bằng thẻ buổi tối thiểu 3 triệu trở lên (không vận dụng cộng gộp nhiều lần thanh toán giao dịch thẻ để chuyển đổi trả góp)

- KH phải sử dụng thẻ tín dụng quốc tế (Credit) để giao dịch thanh toán (Thẻ tín dụng thanh toán là tất cả các thẻ gồm logo Master card/VISA/JCB...và không tồn tại chữ Repaid/Debit/ATM)

- Đăng ký trả dần dần tại FPT Shop

- giao dịch sẽ được biến đổi trả góp trong tầm 7 ngày có tác dụng việc kể từ thời điểm chủ thẻ trả tất đầy đủ điều kiện thâm nhập trả gópĐối tượng

Áp dụng đến tất cả khách hàng mua hàng tại FPT siêu thị thanh toán bằng thẻ tín dụng nước ngoài của OCB


2


Nội dung khuyến mại

Trả góp 0% với toàn bộ các kỳ hạn mang đến các thành phầm có giá bán từ 3 triệu trở lên có cung cấp tại FPT Shop.


3


Điều khiếu nại ưu đãi

- giá trị giao dịch thanh toán bằng thẻ buổi tối thiểu 3 triệu trở lên (không vận dụng cộng gộp các lần thanh toán thẻ để đổi khác trả góp)

- KH phải sử dụng thẻ tín dụng quốc tế (Credit) để thanh toán (Thẻ tín dụng thanh toán là toàn bộ các thẻ gồm logo Master card/VISA/JCB...và không tồn tại chữ Repaid/Debit/ATM)

- Đăng ký trả góp tại FPT Shop

- thanh toán giao dịch sẽ được đổi khác trả góp trong tầm 7 ngày làm cho việc kể từ khi chủ thẻ trả tất không thiếu thốn điều kiện tham gia trả gópĐối tượng

Áp dụng mang lại tất cả người sử dụng mua mặt hàng tại FPT shop thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế của KienLongBank


2


Nội dung khuyến mại

Trả góp 0% với toàn bộ các kỳ hạn mang lại các thành phầm có giá từ 3 triệu trở lên có buôn bán tại FPT Shop.


3


Điều khiếu nại ưu đãi

- giá chỉ trị giao dịch bằng thẻ tối thiểu 3 triệu trở lên trên (không vận dụng cộng gộp nhiều lần giao dịch thẻ để chuyển đổi trả góp)

- KH phải sử dụng thẻ tín dụng quốc tế (Credit) để thanh toán (Thẻ tín dụng là toàn bộ các thẻ có logo Master card/VISA/JCB...và không có chữ Repaid/Debit/ATM)

- Đăng ký trả dần tại FPT Shop

- giao dịch thanh toán sẽ được biến đổi trả góp trong tầm 7 ngày làm cho việc kể từ lúc chủ thẻ trả tất không thiếu điều kiện thâm nhập trả gópĐối tượng

Áp dụng mang đến tất cả quý khách mua sản phẩm tại FPT cửa hàng thanh toán bởi thẻ tín dụng thế giới của phái nam A Bank


2


Nội dung khuyến mại

Trả góp 0% với toàn bộ các kỳ hạn đến các sản phẩm có giá bán từ 3 triệu trở lên trên có cung cấp tại FPT Shop.


3


Điều khiếu nại ưu đãi

- giá trị thanh toán giao dịch bằng thẻ tối thiểu 3 triệu trở lên (không áp dụng cộng gộp nhiều lần thanh toán thẻ để thay đổi trả góp)

- KH phải áp dụng thẻ tín dụng nước ngoài (Credit) để giao dịch (Thẻ tín dụng là toàn bộ các thẻ có logo Master card/VISA/JCB...và không có chữ Repaid/Debit/ATM)

- Đăng ký trả dần dần tại FPT Shop

- giao dịch thanh toán sẽ được biến hóa trả góp trong khoảng 7 ngày làm cho việc kể từ lúc chủ thẻ hoàn tất đầy đủ điều kiện thâm nhập trả gópĐối tượng

Áp dụng mang đến tất cả người tiêu dùng mua hàng tại FPT shop thanh toán bởi thẻ tín dụng nước ngoài của BIDV


2


Nội dung khuyến mại

Trả góp 0% với tất cả các kỳ hạn mang lại các thành phầm có giá bán từ 3 triệu trở lên trên có buôn bán tại FPT Shop.

Xem thêm: Đổi Vị Cho Cả Nhà Với Cách Làm Bánh Hẹ Hàn Quốc Ngon Khó Cưỡng


3


Điều kiện ưu đãi

- giá chỉ trị giao dịch thanh toán bằng thẻ tối thiểu 3 triệu trở lên trên (không áp dụng cộng gộp nhiều lần thanh toán giao dịch thẻ để biến đổi trả góp)

- KH phải thực hiện thẻ tín dụng thế giới (Credit) để giao dịch thanh toán (Thẻ tín dụng là toàn bộ các thẻ gồm logo Master card/VISA/JCB...và không tồn tại chữ Repaid/Debit/ATM)

- Đăng ký trả góp tại FPT Shop

- thanh toán sẽ được đổi khác trả góp trong tầm 7 ngày làm việc kể từ thời điểm chủ thẻ trả tất khá đầy đủ điều kiện gia nhập trả gópĐối tượng

Áp dụng mang lại tất cả quý khách mua mặt hàng tại FPT cửa hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng thế giới của Vietcombank


2


Nội dung khuyến mại

Trả góp 0% với toàn bộ các kỳ hạn cho các thành phầm có giá chỉ từ 3 triệu trở lên có cung cấp tại FPT Shop.


3


Điều kiện ưu đãi

- giá bán trị giao dịch bằng thẻ buổi tối thiểu 3 triệu trở lên (không áp dụng cộng gộp nhiều lần giao dịch thẻ để chuyển đổi trả góp)

- KH phải áp dụng thẻ tín dụng nước ngoài (Credit) để thanh toán giao dịch (Thẻ tín dụng là toàn bộ các thẻ bao gồm logo Master card/VISA/JCB...và không tồn tại chữ Repaid/Debit/ATM)

- Đăng ký trả góp tại FPT Shop

- giao dịch thanh toán sẽ được chuyển đổi trả góp trong vòng 7 ngày làm việc kể từ lúc chủ thẻ trả tất khá đầy đủ điều kiện thâm nhập trả gópĐối tượng

Áp dụng đến tất cả người sử dụng mua hàng tại FPT cửa hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng nước ngoài của SHB


2


Nội dung khuyến mại

Trả góp 0% với tất cả các kỳ hạn đến các sản phẩm có giá chỉ từ 3 triệu trở lên có phân phối tại FPT Shop.


3


Điều khiếu nại ưu đãi

- giá trị thanh toán bằng thẻ buổi tối thiểu 3 triệu trở lên trên (không vận dụng cộng gộp nhiều lần giao dịch thẻ để chuyển đổi trả góp)

- KH phải thực hiện thẻ tín dụng thế giới (Credit) để giao dịch (Thẻ tín dụng là toàn bộ các thẻ tất cả logo Master card/VISA/JCB...và không tồn tại chữ Repaid/Debit/ATM)

- Đăng ký trả dần dần tại FPT Shop

- giao dịch sẽ được chuyển đổi trả góp trong vòng 7 ngày làm cho việc kể từ thời điểm chủ thẻ hoàn tất rất đầy đủ điều kiện thâm nhập trả gópĐối tượng

Áp dụng mang đến tất cả khách hàng mua hàng tại FPT shop thanh toán bằng thẻ tín dụng thế giới của MB


2


Nội dung khuyến mại

Trả góp 0% với tất cả các kỳ hạn mang đến các thành phầm có giá chỉ từ 3 triệu trở lên trên có chào bán tại FPT Shop.


3


Điều khiếu nại ưu đãi

- giá chỉ trị thanh toán giao dịch bằng thẻ buổi tối thiểu 3 triệu trở lên (không áp dụng cộng gộp nhiều lần thanh toán thẻ để thay đổi trả góp)

- KH phải sử dụng thẻ tín dụng thế giới (Credit) để giao dịch thanh toán (Thẻ tín dụng là toàn bộ các thẻ bao gồm logo Master card/VISA/JCB...và không tồn tại chữ Repaid/Debit/ATM)

- Đăng ký trả dần dần tại FPT Shop

- thanh toán giao dịch sẽ được thay đổi trả góp trong tầm 7 ngày làm cho việc kể từ khi chủ thẻ hoàn tất tương đối đầy đủ điều kiện gia nhập trả gópĐối tượng

Áp dụng cho tất cả quý khách mua mặt hàng tại FPT siêu thị thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế của ACB


2


Nội dung khuyến mại

Trả góp 0% với tất cả các kỳ hạn mang đến các sản phẩm có giá chỉ từ 3 triệu trở lên có buôn bán tại FPT Shop.


3


Điều khiếu nại ưu đãi

- giá trị thanh toán bằng thẻ buổi tối thiểu 3 triệu trở lên trên (không vận dụng cộng gộp những lần giao dịch thẻ để biến hóa trả góp)

- KH phải áp dụng thẻ tín dụng quốc tế (Credit) để thanh toán giao dịch (Thẻ tín dụng là tất cả các thẻ tất cả logo Master card/VISA/JCB...và không tồn tại chữ Repaid/Debit/ATM)

- Đăng ký mua trả góp tại FPT Shop

- giao dịch thanh toán sẽ được biến hóa trả góp trong khoảng 7 ngày làm cho việc kể từ lúc chủ thẻ hoàn tất tương đối đầy đủ điều kiện tham gia trả gópĐối tượng

Áp dụng mang lại tất cả quý khách mua sản phẩm tại FPT shop thanh toán bởi thẻ tín dụng nước ngoài của VietcapitalBank


2


Nội dung khuyến mại

Trả góp 0% với toàn bộ các kỳ hạn mang lại các thành phầm có giá chỉ từ 3 triệu trở lên có phân phối tại FPT Shop.


3


Điều khiếu nại ưu đãi

- giá bán trị thanh toán bằng thẻ buổi tối thiểu 3 triệu trở lên (không áp dụng cộng gộp những lần giao dịch thẻ để chuyển đổi trả góp)

- KH phải áp dụng thẻ tín dụng quốc tế (Credit) để thanh toán giao dịch (Thẻ tín dụng thanh toán là toàn bộ các thẻ gồm logo Master card/VISA/JCB...và không tồn tại chữ Repaid/Debit/ATM)

- Đăng ký trả góp tại FPT Shop

- giao dịch sẽ được biến đổi trả góp trong khoảng 7 ngày làm cho việc kể từ lúc chủ thẻ trả tất tương đối đầy đủ điều kiện thâm nhập trả gópĐối tượng

Áp dụng mang lại tất cả quý khách hàng mua hàng tại FPT cửa hàng thanh toán bởi thẻ tín dụng nước ngoài của sắt Credit


2


Nội dung khuyến mại

Trả góp 0% với toàn bộ các kỳ hạn mang đến các sản phẩm có giá từ 2 triệu trở lên trên có bán tại FPT Shop.


3


Điều khiếu nại ưu đãi

- giá bán trị giao dịch bằng thẻ về tối thiểu 2 triệu trở lên (không vận dụng cộng gộp các lần thanh toán giao dịch thẻ để biến hóa trả góp)

- KH phải thực hiện thẻ tín dụng quốc tế (Credit) để giao dịch thanh toán (Thẻ tín dụng là tất cả các thẻ tất cả logo Master card/VISA/JCB...và không tồn tại chữ Repaid/Debit/ATM)

- Đăng ký mua trả góp tại FPT Shop

- giao dịch sẽ được biến đổi trả góp trong khoảng 7 ngày có tác dụng việc kể từ lúc chủ thẻ trả tất khá đầy đủ điều kiện gia nhập trả gópĐối tượng

Áp dụng mang đến tất cả người sử dụng mua sản phẩm tại FPT siêu thị thanh toán bởi thẻ tín dụng thế giới của VietinBank


2


Nội dung khuyến mại

Trả góp 0% với toàn bộ các kỳ hạn mang lại các sản phẩm có giá từ 3 triệu trở lên trên có phân phối tại FPT Shop.


3


Điều khiếu nại ưu đãi

- giá chỉ trị giao dịch bằng thẻ buổi tối thiểu 3 triệu trở lên trên (không áp dụng cộng gộp những lần thanh toán thẻ để biến hóa trả góp)

- KH phải thực hiện thẻ tín dụng quốc tế (Credit) để thanh toán (Thẻ tín dụng là toàn bộ các thẻ gồm logo Master card/VISA/JCB...và không có chữ Repaid/Debit/ATM)

- Đăng ký trả dần dần tại FPT Shop

- thanh toán giao dịch sẽ được chuyển đổi trả góp trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi chủ thẻ hoàn tất vừa đủ điều kiện thâm nhập trả gópĐối tượng

Áp dụng cho tất cả quý khách hàng mua mặt hàng tại FPT shop thanh toán bởi thẻ tín dụng quốc tế của HDBank


2


Nội dung khuyến mại

Trả góp 0% với tất cả các kỳ hạn mang lại các thành phầm có giá chỉ từ 3 triệu trở lên trên có buôn bán tại FPT Shop.


3


Điều kiện ưu đãi

- giá chỉ trị thanh toán giao dịch bằng thẻ về tối thiểu 3 triệu trở lên (không áp dụng cộng gộp các lần thanh toán thẻ để đổi khác trả góp)

- KH phải thực hiện thẻ tín dụng quốc tế (Credit) để thanh toán giao dịch (Thẻ tín dụng thanh toán là toàn bộ các thẻ có logo Master card/VISA/JCB...và không có chữ Repaid/Debit/ATM)

- Đăng ký trả góp tại FPT Shop

- thanh toán sẽ được biến hóa trả góp trong vòng 7 ngày làm cho việc kể từ thời điểm chủ thẻ trả tất không thiếu điều kiện tham gia trả gópĐối tượng

Áp dụng mang lại tất cả người tiêu dùng mua hàng tại FPT shop thanh toán bởi thẻ tín dụng thế giới của PVcombank


2


Nội dung khuyến mại

Trả góp 0% với tất cả các kỳ hạn cho các thành phầm có giá từ 3 triệu trở lên trên có chào bán tại FPT Shop.


3


Điều kiện ưu đãi

- giá trị thanh toán giao dịch bằng thẻ buổi tối thiểu 3 triệu trở lên trên (không vận dụng cộng gộp những lần thanh toán thẻ để chuyển đổi trả góp)

- KH phải áp dụng thẻ tín dụng quốc tế (Credit) để giao dịch (Thẻ tín dụng thanh toán là tất cả các thẻ gồm logo Master card/VISA/JCB...và không tồn tại chữ Repaid/Debit/ATM)

- Đăng ký trả góp tại FPT Shop

- giao dịch sẽ được thay đổi trả góp trong tầm 7 ngày làm cho việc kể từ lúc chủ thẻ hoàn tất không thiếu thốn điều kiện thâm nhập trả gópĐối tượng

Áp dụng mang đến tất cả quý khách hàng mua hàng tại FPT shop thanh toán bằng thẻ tín dụng thế giới của ngân hàng bưu điện liên việt lienvietpostbank


2


Nội dung khuyến mại

Trả góp 0% với tất cả các kỳ hạn đến các sản phẩm có giá từ 3 triệu trở lên có buôn bán tại FPT Shop.


3


Điều khiếu nại ưu đãi

- giá trị thanh toán giao dịch bằng thẻ tối thiểu 3 triệu trở lên trên (không vận dụng cộng gộp các lần thanh toán thẻ để thay đổi trả góp)

- KH phải sử dụng thẻ tín dụng quốc tế (Credit) để thanh toán (Thẻ tín dụng là tất cả các thẻ bao gồm logo Master card/VISA/JCB...và không tồn tại chữ Repaid/Debit/ATM)

- Đăng ký trả dần tại FPT Shop

- giao dịch thanh toán sẽ được chuyển đổi trả góp trong tầm 7 ngày làm cho việc kể từ lúc chủ thẻ trả tất không thiếu thốn điều kiện tham gia trả gópĐối tượng

Áp dụng mang đến tất cả quý khách mua mặt hàng tại FPT shop thanh toán bằng thẻ tín dụng thế giới của home Credit


2


Nội dung khuyến mại

Trả góp 0% với toàn bộ các kỳ hạn cho các sản phẩm có giá từ 3 triệu trở lên trên có cung cấp tại FPT Shop.


3


Điều khiếu nại ưu đãi

- giá chỉ trị thanh toán giao dịch bằng thẻ về tối thiểu 3 triệu trở lên trên (không vận dụng cộng gộp các lần giao dịch thẻ để biến hóa trả góp)

- KH phải thực hiện thẻ tín dụng nước ngoài (Credit) để giao dịch thanh toán (Thẻ tín dụng thanh toán là toàn bộ các thẻ gồm logo Master card/VISA/JCB...và không tồn tại chữ Repaid/Debit/ATM)

- Đăng ký trả dần dần tại FPT Shop

- thanh toán sẽ được biến hóa trả góp trong tầm 7 ngày làm cho việc kể từ thời điểm chủ thẻ hoàn tất vừa đủ điều kiện thâm nhập trả góp

*

Dùng trước trả sau

*

Giảm thêm 3%
Một mức khuyến mãi vô cùng hấp dẫn, áp dụng với tổng thể các sản phẩm (trừ sản phẩm công nghệ cũ – máy đổi trả)

*

Trả góp 3.0

0% lãi suất

0đ trả trước

0 mất phí


Tìm phát âm thêm


×Hướng dẫn về chương trình trả dần dần qua fe CreditA/ Mục lục câu hỏi.

1/Có chào bán lại máy trả dần lại được hay không?

2/Khách sản phẩm mua trả dần dần có xuất hóa đơn doanh nghiệp được không?

3/Ngày đóng tiền hàng tháng là ngày nào?

4/Mức phạt đóng góp tiền trả góp trễ?

5/Chính sách đối trả với sản phẩm trả góp như thế nào?

6/Thủ tục chứng tỏ thu nhập.

7/Chính sách đối với khách tất cả thẻ member ACS

8/Trường phù hợp khách đổi sản phẩm sau khi hồ nước sơ đã có được duyệt?

9/Trường hòa hợp KH đã gồm hợp đồng mong mỏi làm thêm hòa hợp đồng mới?

10/Thời gian làm cho lại hồ nước sơ nếu bị khước từ là bao lâu?

11/Thời hạn CMND? (10 năm, 15 năm)

12/Thanh toán tiền sống FPT siêu thị bao lâu doanh nghiệp tài chính mới thừa nhận được?

13/Thanh lí vừa lòng đồng như vậy nào?

14/Tại sao kì hạn thấp độc nhất là 6 tháng mà lại không thấp rộng nữa? (có nghĩa là bao gồm tiền ước ao trả 3 tháng luôn được không)

15/Thanh lí trước hạn cho lãi suất vay 0% và trả trước 0 đồng đạt được không? tất cả tính thêm tầm giá không?

16/Chương trình 0% lãi suất vay mỗi quý khách mua được bao nhiêu máy thuộc lúc? (hay suốt chương trình - trong ngày hôm qua mới mua, làm mất máy tất cả mua thêm được nữa không?)

17/Sau khi làm hồ sơ có tác dụng FPT siêu thị hay là bên nhà tài bao gồm đưa ra tác dụng cho khách

18/Trả góp lãi suất vay 0% hoặc lãi suất thường tất cả chương trình giảm ngay offline/online khi khi làm cho hồ sơ đã trừ số tiền trả trước hay số tiền nợ vay?

B/ Trả lời

1/ Có bán lại máy trả dần dần lại được giỏi không?-- Khách yêu cầu trả góp kết thúc /thanh lý phù hợp đồng xong mới thu lại thứ cũ.

3/ Ngày đóng tiền các tháng là ngày nào?a/ Đối cùng với ACS:Ngày 2 mặt hàng tháng.- Nếu đem máy từ thời điểm ngày 1-10 mon 1 thì đóng vào trong ngày 2 mon 2- Nếu đem máy từ thời điểm ngày 11-30 tháng 1 thì đóng vào trong ngày 2 tháng 3- Trễ 1 ngày phạt 5k/ngàyb/ HOMECREDIT (PPF)Lấy mày ngày nào, đóng góp tiền vào ngày đó mon sau.Phí phạt góp trễ:- 1 - 4 ngày: ko phạt.- 5 - 29 ngày: 150.000đ.c/ FECREDIT (VPB)- Nếu đem máy từ thời điểm ngày 1 - đôi mươi thì cài ngày nào đóng ngày đó- Nếu đem máy từ ngày 21 - 31 thì đóng vào trong ngày 1 tháng sauPhí phạt góp trễ:- 1 - 4 ngày: không phạt- 5 - 30 ngày: 150.000đ.

4/ nút phạt đóng góp tiền mua trả góp trễ?a/ ACS: mức giá phạt góp trễ: 5.000đ/ngày.b/ HOMECREDIT (PPF):•Phí vạc góp trễ: 1 - 4 ngày: không phạt 5 - 29 ngày: 150.000đ.c/FECREDIT (VPB)-Phí phân phát góp trễ: 1 - 4 ngày: ko phạt 5 - 30 ngày: 150.000đ.

5/Chính sách đối trả với sản phẩm trả góp như thế nào?

*

6/Thủ tục minh chứng thu nhập- Đối cùng với ACS - KH lẻ:+ Lĩnh lương bằng ATM: Sao kê lương 3 tháng ngay sát nhất+ Lĩnh lương bằng tiền mặt: xác thực lương 3 tháng sớm nhất hoặc Bảng lương 3 tháng ngay sát nhất- công ty DN:+ giấy phép đăng ký kinh doanh và biên lai thuế 3 tháng/6 tháng gần nhất.

7/Chính sách đối với khách gồm thẻ member ACS- lãi suất ưu đãi 1,98%- hồ Sơ: CMND và thẻ thành viên

8/Trường hợp khách đổi thành phầm sau khi hồ nước sơ đã được duyệt?- sẽ phải Hủy hoặc tất toán HĐ cũ để trên lại HĐ theo thành phầm mớiThời gian có thể hủy HĐ:- HC/FEC: 14 ngày kể từ khi HĐ hoàn tất- MAF: 7 ngày kể từ thời điểm HĐ hoàn tất

9/Trường vừa lòng KH đã gồm hợp đồng ước ao làm thêm hợp đồng mới?- Tùy ở trong vào đk của KH mà doanh nghiệp tài thiết yếu có lưu ý hay khôngACS: vẫn gửi hồ sơ mang đến ACS thẩm địnhHomeCredit: thường thì phải góp kết thúc 4 tháng new làm làm hồ sơ tiếp. Có thể gửi thử HS sang trọng cty nhằm thẩm định- FECredit: cần góp xong/thanh lý đúng theo đồng cũ mới được gia công hợp đồng mới

10/Thời gian làm lại hồ nước sơ nếu như bị không đồng ý là bao lâu ?- ACS: hoàn toàn có thể gửi lại hồ nước sơHomeCredit, FECredit: 6 tháng sau11/Thời hạn CMND? (10 năm, 15 năm)- 15 năm

12/Thanh toán tiền sinh hoạt FPT shop bao lâu cty tài chủ yếu mới nhận được?- Sau 2-3 ngày làm việc tính từ bỏ lúc khách hàng thanh toán (không tính ngày lễ, T7,CN)

13/Thanh lí phù hợp đồng như thế nào?- quý khách hàng trực tiếp call lên tổng đài của 3 doanh nghiệp tài thiết yếu để được tư vấn số tiền thanh lý

14/Tại sao kì hạn thấp tuyệt nhất là 6 tháng nhưng không thấp hơn nữa? (có nghĩa là có tiền ước ao trả 3 tháng luôn được không)- một trong những chương trình lãi suất đặc biệt sẽ gồm kỳ hạn 3 hoặc 4 tháng. Còn lãi suất thường thì - kỳ hạn thấp duy nhất là 6 mon theo quy định của bạn tài chính, khách hàng hoàn toàn có thể chọn 6 tháng tiếp đến thanh lý sớm đúng theo đồng

15/Thanh lí trước hạn cho lãi suất vay 0% cùng trả trước 0 đồng đã đạt được không? tất cả tính thêm mức giá không?- Được - tất cả tính chi phí tất toán trước hạn (Khách hàng call lên tổng đài NTC để được thông tin số tiền tất toán)

16/Chương trình 0% lãi vay mỗi khách hàng mua được bao nhiêu máy cùng lúc? (hay suốt chương trình - ngày hôm qua mới mua, làm mất đi máy gồm mua thêm được nữa không ?)- tùy từng chương trình sẽ sở hữu được quy định riêng rẽ - thường thì là 1 máy

17/ sau khoản thời gian hồ sơ có công dụng FPT siêu thị hay là bên nhà tài bao gồm đưa ra tác dụng cho khách-FPT sẽ thông báo đến khách Hàng

18/ mua trả góp lãi suất 0% hoặc lãi vay thường bao gồm chương trình giảm ngay offline/online khi khi có tác dụng hồ sơ vẫn trừ số chi phí trả trước giỏi số chi phí nợ vay?- có thể trừ giá bán giảm để triển khai hồ sơ 0%

Bài viết liên quan