Tâm tư.."Ông xã của Qa đi công tác hơn một tuần rồi chưa về, Qa điện mà ông xã cũng không bắt máy đã thế còn không chịu hỏi thăm Qa ra sao😢😢 Được lắm Qa sẽ nhắn tin tính sổ với ông xã"

Qa thương Xã:Ông xã ơiiii!! Qa nhớ ông xã....😶 10:40pm

Ông Xã Của Qa: Đã xem 11pm


Qa thương Xã:Ông xã!!! Ông xã có nhớ Qa ko??11:30pm

Ông Xã Của Qa: Đã coi 11:48pm

Qa thương Xã:Ông xã ơi!! Ông xã à!!11:55pm

Ông Xã Của Qa:Đã xem 12:1pm

Qa thương Xã:Ông xã sao ko trả lời Qa? Ông xã giận Qa gì à?12:11pm

Ông Xã Của Qa:Đã xem 12:30pm

TỐI HÔM SAU....

Bạn đang xem: Truyện chat đam mỹ

Ông Xã Của Qa:Xin lỗi bảo bảo! Tối qua ông xã bận xem tài liệu tới khyua ko có thời gian coi tin nhắn, bảo bảo đừng giận xã nha9:2pm

Qa thương Xã: Đã xem 9:4pm

Ông Xã Của Qa:Bà xã à!!!9:10pm

Qa thương Xã:Ông xã nói dối! Ông xã có người khác nên bỏ Qa phải ko? Qa biết ông xã ăn Qa riết nên chán cơm thèm bún mắm mà...😢😢 9:12pm

Ông Xã Của Qa:Làm gì có chứ!! Ông xã chỉ thương mỗi Qa bảo bảo thôi . Bà xã ở cùng ông xã 4 năm nay, "ăn nằm" mấy ngàn lần mà còn ko nhận ra tình cảm của ông xã sao?? 9:15pm

Qa thương Xã:Có thật ko, Xã sẽ ko chán Qa chứ..😢9:17pm

Ông Xã Của Qa:Sao mà ông xã có thể chán Qa được chứ. Mấy ngày đi công tác Qa có biết dưa chuột đại nhân của ông xã nhớ tiểu cúc nương nương của bảo bảo đến thế nào ko? Ông xã sắp nghẹn chết đây này...

Xem thêm: Hình Ảnh Lừa Dối Trong Tình Yêu Dối Lừa Phản Bội Phù Hợp Với Tâm Trạng Nhất

9:20pm

Qa thương Xã:Ưm... Qa của rất nhớ dưa chuột đại nhân vừa dài vừa cứng của ông xã nga~~Ông xã.. ông xã mau về đi... Tiểu cúc nhớ đến phát ngứa rồi đây này...9:22pm

Ông Xã Của Qa:Bảo bảo nói vậy làm dưa chuột đại nhân của ông xã cương cứng mất rồi,mau đền bù cho ông xã đi9:24pm

Qa thương Xã:Đền bù bằng cách nào nga~~ Bảo bảo thật sự rất muốn liêm liếm giúp ông xã nhưng ko được...9:27pm